Madera

Madera - jedna z wysp archipelagu na Oceanie Atlantyckim, nazywana wyspą wiecznej wiosny, ze względu na swój łagodny klimat.

Madera

Porto Santo

Porto Santo - mała wysepka o powierzchni 42,5 km2, która leży 43 km na północny wschód od Madery, od której diametralnie się różni.

Porto Santo

Desertas

Wyspy Desertas to grupa trzech długich i wąskich wysp, które rozciągają się na odległość 23 km w kierunku północ-południe.

Wyspy Desertas

Selvagens

Wyspy Selvagens to mały niezamieszkany archipelag, mniej więcej w połowie drogi między Maderą i Wyspami Kanaryjskimi.

Wyspy Selvagens


Las wawrzynowy - dziedzictwo ludzkości

Las wawrzynowy na Maderze

Laurissilva to nazwa nadana typowi wilgotnego subtropikalnego lasu składającego się głównie z drzew z rodziny Lauraceae, rozpowszechniona w Makaronezji - regionie, który obejmuje archipelagi Madery, Azorów, Wysp Kanaryjskich i Wysp Zielonego Przylądka. Jest świetnie zachowany w górach Madery, jest to unikalne miejsce na skale światową ze względu na stan zachowania i obszar jaki zajmuje. W 1999 roku został uznany przez UNESCO za światowe dziedzictwo natury, o powierzchni około 15.000 hektarów.


"Makaronezja" jest starożytnym regionem geograficznym, którego częścią jest Madera i którego cechą szczególną jest to, że zachowuje szczątki wielkiego lasu z okresu trzeciorzędu. Ten las pokrywał dawniej ogromne połacie kontynentu europejskiego. Ale zlodowacenia doprowadziły do ogromnych zniszczeń roślinności, które kiedyś pokrywały Europę. Dzięki korzystnym wpływowi klimatu oceanicznego, same gatunki były w stanie przetrwać na Wyspach Atlantyku.

Jednym z najlepszych sposobów, aby odkryć to wspaniałe dziedzictwo środowiska naturalnego jest spacer wzdłuż ścieżek i dróg wodnych, znanych jako "lewady (port.levadas)", które przekraczają ten teren zielony i umożliwiają bezpośredni kontakt z endemicznymi gatunkami flory i fauny.