Autonomiczny Region Madery to nie tylko Madera i Porto Santo, poza nimi są jeszcze niezamieszkałe wyspy: Desertas (znane jako Wyspy Pustynne) i Selvagens (znane jako Wyspy Dzikie).

Wyspy Desertas są widoczne z południowo-wschodniego krańca Madery, natomiast Selvagens leżą bliżej Wysp Kanaryjskich.

Obie wyspy w przeszłości były w rękach prywatnych. Taki stan utrzymywał sie do lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to portugalski rząd wykupił je i włączył pod zwierzchnictwo terytorialne Madery.

Obecnie wyspy są rezerwatami przyrody, jednak w ostatnim czasie pojawił się pomysł udostępnienia wysp Desertas turystom.