Klimat i pogoda Madery są niezwykle przyjazne. Bardzo łagodne średnie temperatury 24ºC latem i 19ºC w zimie, umiarkowany poziom wilgotności, odpowiada za wyjątkowe cechy tej podzwrotnikowej wyspy. Temperatura wody morskiej jest bardzo łagodna, ze względu na wpływ ciepłego prądu Gulf, średnio 22ºC w lecie i 17°C w zimie.

Na Maderze średnia dzienna temperatura nawet w zimie nie spada poniżej 19ºC, jest to odpowiednia temperatura do wypoczynku. Woda na wyspie jest niezwykle cenna, podobnie jak opady atmosferyczne, które występują przeważnie w styczniu, lutym oraz od października do grudnia. Z kolei w miesiącach letnich prawdopodobieństwo zepsucia urlopu przez opady deszczu jest znikome. Opady częściej zdarzają się na północy Madery niż na południu. Często zdarza się, że na południu świeci słońce z kolei na północy pada ulewny deszcz – zwłaszcza zimą.

Temperatura

Ciepły prąd zatokowy ma dobry wpływ na powietrze dzięki czemu w okolicy oceanu panują przyjemne temperatury.

Średnia roczna temperatura powietrza dla obszarów przybrzeżnych Madery jest wyższa na południowym wybrzeżu niż na północnym. Spada w miarę przemieszczania się w głąb lądu wraz z wysokością.

Średnia roczna temperatura wynosi 19,4 ° C w Lugar de Baixo (15 m), 18,8 ° C w Funchal (58 m), 17,8 ° C w Ponta Delgada (136 m), 15,2 ° C w Santanie (380 m) i 9,7 ºC na Arieiro (1,610 m).

Średnia miesięczna temperatura waha się przez cały rok, choć jest wyższa w lecie (22,2 ° C w sierpniu w Funchal), a niższa w zimie (15.9 ° C w lutym w Funchal). Dzienne wahania temperatur są niewielkie, a średnie miesięczne wartości wynoszą od 4,8 ° C do 5,6 ° C w Funchal, 4,6 ° C i 7,9 ° C na Arieiro.

Temperatura wody

Średnia miesięczna temperatura wody morskiej jest stosunkowo wysoka i zmienia się regularnie w ciągu całego roku od około 17ºC w marcu do 22ºC w sierpniu i wrześniu. Wartości obserwowane dla temperatury wody morskiej w regionie rzadko spadają poniżej 15 ° C i rzadko przekraczają 25 ° C.

Wilgotność powietrza

Względna wilgotność powietrza jest ogólnie większa na północnym wybrzeżu niż na południowym wybrzeżu Madery. W nadmorskich regionach Madery średnie miesięczne wartości wilgotności względnej różnią się niewiele w ciągu roku i są niższe w zimie niż latem.
Mgły występują rzadko poniżej 500 m n.p.m. na wyżynach (powyżej 600 m) występują często, około 250 dni w roku.

Opady

Średnie roczne opady na Maderze są większe na północnym wybrzeżu niż na południowym i rosną wraz z wysokością; ogólnie te wartości są wyższe na stokach północnych niż na południowych na tej samej wysokości. Roczne wartości wahają się od 553 mm w Funchal do 3.084 mm na Arieiro, 1 182 mm w Ponta Delgada i 1 527 mm w Porto Moniz.
W ciągu roku można zaobserwować różnice średnich miesięcznych wartości opadów. Miesiące od października do marca są najbardziej mokre, z najwyższą średnią wartością miesięczną występującą w listopadzie na południowym wybrzeżu oraz w niektórych obszarach na północnym wybrzeżu w miesiącu styczniu (Arieiro, Santo da Serra i Porto Moniz). W okresie zimowym zdarzają się ulewne opady deszczu, które prowadzą do osuwania się błota i skał. Z kolei na najwyższych szczytach pojawia się śnieg.

Wiatr

Roczny reżim wiatru różni się na północnym i południowym wybrzeżu Madery. Wiatry z północnego-wschodu dominują na Ponta do Pargo (42%) i Arieiro (40%), wschodni w Ponta Delgada (40%), południowo-wschodni w Funchal (21%), ale w São Lourenço przeważający wiatr pochodzi z północy (39%).  Latem wzrasta częstotliwość wiatrów z północy i północnego wschodu, gdy na Arieiro  wiatr z tego kierunku to 50% wiatrów wiejących sierpniu. Ciekawym zjawiskiem jest leste czyli suchy, gorący wiatr znad Sahary, który przynosi ze sobą upały i drobinki piasku wirujące w powietrzu.

Nasłonecznienie

Średnie miesięczne nasłonecznienie zmienia się w ciągu roku,  maksymalne poziomy przypadają na maj i sierpień. Od kwietnia do października Funchal odnotował mniej godzin słonecznych niż Porto Santo, sytuacja zmienia się w pozostałych miesiącach roku (od listopada do marca). Miesiące o najwyższych wartościach nasłonecznienia w Funchal to sierpień (280 godzin) i lipiec (240 godzin); Grudzień jest naturalnie miesiącem z najmniejszą ilością godzin słonecznych (150 godzin).

Zachmurzenie

Na Maderze pokrywa chmur jest największa w miesiącach od października do marca, a najmniejsza w miesiącach od czerwca do sierpnia, z niewielkimi zmianami na północnym wybrzeżu.  Dobowa zmienność zachmurzenia jest wyraźna i ogólnie najniższe wartości występują w nocy lub rano, a najwyższe wartości po południu.
Pomiędzy lutym a czerwcem na Maderze występuje zjawisko capacete, które charakteryzuje się napłynięciem gęstych, niskich chmur, które ograniczają widoczność. Zjawisko to ustępuje w godzinach popołudniowych.

Podsumowanie

Najprzyjemniejszym okresem do odwiedzenia Madery są miesiące letnie, ale nie znaczy to, że zima jest gorszym okresem na przyjazd. Woda i powietrze w okresie letnim maja zbliżone temperatury. Subtropikalna pogoda stwarza wrażenie, że jesteśmy na wyspie, która w pełni zasługuje na miano „wyspy wiecznej wiosny”.
Na Maderze głównie w rejonie najwyższych szczytów mogą pojawić się nieznacznie ujemne temperatury oraz niewielkie opady śniegu, które zdarzają się głównie na Pico Arieiro.

Na Maderze każdego roku jest około 85 słonecznych dni w roku, najmniej deszczowych dni jest pomiędzy czerwcem a sierpniem (średnio jeden dzień w miesiącu), natomiast najwięcej pomiędzy październikiem a styczniem (średnio siedem dni w miesiącu). Średnie nasłonecznienie wynosi ponad 6 godzin dziennie, najmniejsze nasłonecznienie notuje się pomiędzy listopadem a styczniem – średnio 5 godzin dziennie, natomiast od czerwca do lipca nasłonecznienie jest największe i wynosi średnio 9 godzin dziennie.

Mieszkańcy Madery mają ponoć doskonałą metodę sprawdzania pogody. Wystarczy spojrzeć w kierunku Ilhas Desertas. Wyraźnie widoczne Ilhas Desertas oznaczają deszcz. Jeżeli przesłania je mgła, aura powinna być przyzwoita, kiedy natomiast są zupełnie niewidoczne, to jest szansa na słońce.

Zastanawiasz się jaki miesiąc jest najlepszy na wyjazd na Maderę? Zapoznaj się z naszym artykułem: Kiedy wyjechać na Maderę.

Średnie temperatury, opady i nasłonecznienie