Wyspa Madera jest dumnym strażnikiem dziedzictwa środowiskowego o nieocenionym znaczeniu. Las Laurissilva, który ma około 20 milionów lat, pochodzi z miocenu i pliocenu okresu trzeciorzędu. Niemniej jednak znak czasu, który czyni go „żywą skamieliną”, nie wydaje się wpływać na jego żywą energię.

Na początku był rozprzestrzeniony na południu Europy i na północy Afryki, po zmianach klimatycznych zdeterminowanych przez powstanie Morza Śródziemnego, las Laurissilva znalazł w regionach wyspiarskich swoje ostatnie schronienie.
Obecnie zajmuje powierzchnię około 15 000 hektarów na Maderze, co odpowiada 20% wyspy, największe obszary zajmuje na północy wyspy.
 
Ten subtropikalny las deszczowy składa się głównie z gatunków endemicznych dla makaronezji.
Jest to rozległy ekosystem, który chroni zróżnicowaną faunę i florę, gdzie wyróżniają się drzewa, z których wiele ma wieki, z rodziny Lauraceae (której las Laurissilva zawdzięcza swoją nazwę).

Las laurissilva

Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1999 roku, las Laurissilva jest wyjątkowym skarbem przyrody.

Spaceruj szlakami i lewadami, które go przecinają i ciesz się przywilejem bycia połączonym z  zielonym obszarem Madery.